با تمام کارت های عضو شتاب میتوانید پرداخت را انجام دهید.