شرکت پروتون که در ابتدا به دلیل ارائه‌ی پروتون میل توانسته بود شهرت حسابی برای خود بهم بزند، پروتون وی پی ان را هم به سبد خود اضافه کرد تا ابزارهای امنیت سایبری خود را توسعه دهد این وی‌پی‌ان یکی از آن دست وی‌پی‌ان‌‌های قابل اعتماد، سریع و...

2022-09-08
ادامه