شاید واژه‌ی وی پی ان یا شبکه‌ی مجازی خصوصی در نگاه اول ترسناک و مرموز به نظر برسد؛ اما راحت‌تر از آن چیزی‌ست که شما فکر می‌کنید! وی‌پی‌ان در حقیقت کوتاه‌شده‌ی عبارت virtual private network است (همان شبکه مجازی خصوصی) که مزایای بسیار متعددی را شامل حال...

2022-09-03
ادامه

وی پی ان چیست؟ وی پی ان (VPN) اصطلاحا کوتاه‌ شده‌ی عبارت Virtual Private Network است که به معنای «شبکه‌ی خصوصی مجازی» می‌باشد این شبکه‌های خصوصیِ مجازی در واقع به کاربران اجازه می‌دهند تا بتوان در دل شبکه‌های مجازی عمومی، شبکه‌ی خصوصی ایجاد کرد...

2022-08-24
ادامه